Делегација Републичког јавног тужилаштва у посети Федералном тужилаштву Краљевине Белгије
Frédéric VAN LEEUW, Загоркa Доловац

На позив Федералног тужиоца Краљевине Белгије, Mr. Frédéric VAN LEEUW, делегација Републичког јавног тужилаштвa коју је предводила Републички јавни тужилац, г-ђa Загоркa Доловац, боравила је у периоду од 12.5.2014. године до 15.05.2014. године, у радној посети Федералном тужилаштву Краљевине Белгије.

 

Током боравка у Белгији, Делегација Републичког јавног тужилаштва састала се са прдставницима Европске комисије са којима је обављен разговор о темама које се тичу поглавља 23 и 24, везаних за правосуђе, основна права, правду, слободу и безбедност.

Такође је одржано и више састанакла у циљу унапређења међународне сарадње Републичког јавног тужилаштва и Федералног тужилаштва Краљевине Белгије, у области високо технолошког криминала и извршења захтева за међународну правну помоћ у текућим и будућим предметима.

 

У циљу реализације успостављене сарадње, у Федералном тужилаштву Краљевине Белгије, одржана је презентација случајева који могу послужити као добра пракса у области високо технолошког криминала са циљем јачања сарадње тужилаштава у откривању и процесуирању извршилаца ових кривичних дела. Такође, одржан је и састанак на коме су размењене информације о статусу замолница које се међусобно упућују, а све са циљем јачања сарадње у овој области.

 

Овом посетом настављена је блиска сарадња између Републичкој јавног тужилаштва и Федералног тужилаштва Краљевине Белгије, које је у Републичком јавном тужилаштву Србије препознало поузданог партнера за сарадњу у кривичним стварима а која се у оквиру споразума који је закључен између Републичкој јавног тужилаштва и Федералног тужилаштва Краљевине Белгије 2010. године,  реализује кроз перманентну размену информација о међусобним правним системима и пружање практичних искустава путем непосредне и диретне комуникације.

Датум: 19.08.2014.