РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПОТПИСАЛО ЈЕ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА УПРАВОМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
2017 04 26 PHOTO 00000147

Републички јавни тужилац, Загорка Доловац и в.д. директора Управе за спречавање прања новца, Жељко Радовановић, потписали су 26. априла 2017. године Споразум о сарадњи у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма.


Овим споразумом унапређује се сарадња Републичког јавног тужилаштва и Управе за спречавање прања новца и замењује се споразум које су ове две институције потписале 2014. године. Споразум омогућава бољу координацију и ефикасније поступање у предметима прања новца и финасирања тероризма, као и блиску сарадњу у размени података и стручном усавршавању.


Републичко јавно тужилаштво потписивањем овог споразума наставља да јача капацитете јавног тужилаштва и сарадњу са другим надлежним органима у борби против прања новца и финансирања тероризма, у складу са препорукама
MONEYVAL-a и у циљу успешног спровођења Акционог плана за Поглавље 24.

Извор: РЈТ, Датум: 28.04.2017.

Последњи догађаји