Републички јавни тужилац учествује на Трећем радном форуму Генералних тужилаца балканских држава
0911221111

Републички јавни тужилац Загорка Доловац по позиву Генералног тужиоца Републике Румуније Габријеле Скутее учествује у раду Трећег радног форума Генералних тужилаца балканских држава који се одржава у Букурешту и коме присуствују генерални тј. главни тужиоци ширег региона Балкана, од Словеније до Грчке, са циљем размене искустава и најбоље праксе која се тиче надлежности главних јавних тужилаштава у својим земљама, а на првом месту усмеравања тужилачког система ради примене што уједначеније праксе кривичног гоњења извршилаца кривичних дела.


Током обраћања присутним главним јавним тужиоцима Балкана Републички јавни тужилац је нагласила потребу јачања свести у јавним тужилаштвима о потреби усклађивања свог поступања у складу са савременим развојем друштва у којима делују и чијом заштитом се баве, посебно имајући у виду нове облике криминала који се појављују и за чије сузбијање је потребна ефикасна међународна сарадња заснована на брзој реакцији управо између јавних тужилаца.


Републички јавни тужилац је у оквирима форума одржала и састанак са Генералним тужиоцем Румуније Габријелом Скутеом у току којег је потврђена добра сарадња и суседски односи између главних јавних тужилаштава Србије и Румуније уз потврду намере да се та сарадња унапреди, посебно у сузбијању криминала у областима од обостраног друштвеног интереса.

Извор: РЈТ, БЛИЦ, Датум: 09.11.2022.

Последњи догађаји