Служба за информисање оштећених лица и сведока

У Вишем јавном тужилаштву у  Београду 10.4.2014. године почела је са радом Служба за информисање оштећених лица и сведока.  

Ова Служба основана је у оквиру пројекта који се спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије у Београду, као пилот пројекат у Вишем јавном тужилаштву у Београду које процесуира најтежа кривична дела извршена на територији града Београда. 

Циљ оснивања ове Службе јесте да се лицима оштећеним кривичним делом и сведоцима у кривичном поступку пружи детаљна информација о њиховим правима и обавезама, кривичном поступку и начину остаривања права. 

Оснивањем ове Службе омогућиће се грађанима који у кривичном поступку учествују у својству сведока или оштећеног лица, да се у оквиру законских могућности, благовремено и потпуно информишу, чиме  ће се повећати њихова сатисфакција и конструктивно учешће у кривичном поступку већ у фази истраге.

Наиме, од 1.10.2013. године у Републици Србији у тужилаштвима и судовима опште надлежности примењује се нови Законик о кривичном поступку према коме тужилаштво руководи истрагом.

Оснивање ове Службе у Вишем јавном тужилаштву у Београду допринеће бољој комуникацији и сарадњи јавног тужилаштва и оштећених и сведока у кривичном поступку, а тиме и ефикаснијем вођењу истрага, што је од изузетног значаја за кривично гоњење тешких кривичних дела извршених на подручју нашег главног града.

У плану је да се у каснијој фази развоја овог пројекта Службе за информисање оштећених лица и сведока оснују и у другим највећим градовима у Србији, односно у Вишим јавним тужилаштвима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Извор: РЈТ, Датум: 10.04.2014.