УЧЕШЋЕ ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА НА ГОДИШЊЕМ САСТАНКУ БАЛКАНСКЕ И ЕВРО-МЕДИТЕРАНСКЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ САВЕТА
IMG 20160613 WA0008

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства , Драгомир Милојевић и Републички јавни тужилац и председник Државног већа тужилаца, Загорка Доловац, на позив Високог правосудног савета Италије, учествују на Међународној конференцији Балканске и Евро-медитеранске мреже правосудних савета, која се одржава од 13-14.06.2016. године у Риму.

На конференцији су представници земаља балканског и медитеранског региона разговарали о значају унутрашње независности судија и тужилаца за ефикасност правосуђа и о улози медија у остваривању независности правосуђа.

Истакнуто је да је независност правосуђа кључни фактор за ефикасност правосуђа и да медији својим професионалним извештавањем и добром сарадњом са правосудним органима могу допринети очувању и јачању независности правосуђа.

Такође је закључено да организовање оваквих конференција, које омогућавају размену информација и искустава о примени ЕУ стандарда у области правосуђа, представљазначајну подршку европском путу држава кандидата у процесу приступања ЕУ, што Република Србија нарочито цени, с обзиром да је недавно усвојила Акциони план за Поглавље 23 и очекује скоро отварање овог поглавља у коме значајну улогу имају управо правосудни савети.

Датум: 13.06.2016.

Последњи догађаји