Пријавите корупцију анонимно

Борба против корупције
Нови Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције увео је одлична решења и оруђа за борбу против корупције и привредног криминала, пре свега у виду специјализације надлежних државних органа, а затим и увођења најсавременијих начина рада, попут мултиресорних ударних група, официра за везу у надлежним државним органима и финансијских форензичара у јавним тужилаштавима.

У складу са овим законом, 1. марта 2018. године основана су посебна одељења за сузбијање корупције у полицији, јавном тужилаштву и судовима. Ова одељења су основана у четири виша јавна тужилаштва у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, и имају надлежност за кривично гоњење корупције и привредног криминала на територији свог апелационог подручја, омогућавајући на тај начин концентрацију специјализованих знања и ефикасност кривичног гоњења.

Одељење за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва имало је активну улогу у оснивању посебних одељења за сузбијање корупције (ПОСК), њиховом стручном усавршавању и јачању капацитета.

У сарадњи са ЕУ ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције", ОПДАТ канцеларијом Министарства правде САД, Правосудном академијом и Министарством правде РС, Републичко јавно тужилаштво је од 2017. године учествовало у организацији и одржавању циклуса обука на теме финансијских истрага, прања новца, ударних група, привредног криминала и корупције, на којима је предавач био Миљко Радисављевић, заменик Републичког јавног тужиоца и руководилац Одељења за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва. На овим семинарима учесници из јавног тужилаштва имали су прилику да вежбају нову методологију рада – праћење токова новца, као и вештине проактивне истраге, паралелног вођења финансијских и кривичних истрага и међуагенцијску сарадњу на конкретним студијама случаја.

У 2020. години, у сарадњи са наведеним партнерима, одржане су четири Оперативне радионице за посебна одељења за сузбијање корупције, и то у Београду од 27-28.2.2020.г, а затим онлајн 29.4.2020.г. за ПОСК у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, 20.5.2020.г. за ПОСК у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву и 3.6.2020.г. за ПОСК у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду. На овим радионицама посебна одељења за сузбијање корупције имала су прилику да представе предмете из свог рада и са колегама из других посебних одељења и домаћим и иностраним експертима, укључујући Миљка Радисављевића, руководиоца Одељења за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва, размотре примере добре праксе у поступању и изазове у раду.

Такође, у оквиру истог пројекта, 1.7.2020. године одржан je  онлајн округли сто на тему „Иницијатива за побољшање проактивног деловања посебних одељења за сузбијање корупције – округли сто Covid 19", који је водио Миљко Радисављевић, заменик Републичког јавног тужиоца, заједно са експертима из ИПА 2013 пројекта, уз учешће представника Министарства унутрашњих послова и официра за везу из Управе за јавне набавке, Пореске управе, Управе царина и других надлежних државних органа.

Од 30.9-2.10.2020. године, у оквиру ИПА 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције", одржан је и први семинар „Симулација суђења", за посебна одељења за сузбијање корупције у јавним тужилаштвима и судовима, уз учешће органа надлежних за откривање кривичних дела, на којима је представник Републичког јавног тужилаштва – Миљко Радисављевић, узео учешће у својству предавача, заједно са експертима из пројекта.

Такође, Републичко јавно тужилаштво сарађивало је и са ОПДАТ канцеларијом Министарства правде САД у организацији учешћа представника јавног тужилаштва на другим обукама из ове области, попут виртуелне регионалне радионице на тему: "Преваре у јавним набавкама у доба епидемије", одржане 27.5.2020.г, виртуелне регионалне радионице на тему „Борба против криминала и корупције у време Covid 19", одржане 30.6.2020.г, два вебинара о криптовалутама и прању новца, који су одржани 17.6.2020.г. и 18.6.2020.г, као и вебинара о финансирању тероризма, који је одржан од 1-3.9.2020. године, на којима су представници јавног тужилаштва имали прилике да усаврше своја знања и размене искуства са колегама из региона.

Документа

Скорашње активности