Информатор
 Информатор Републичког јавног тужилаштва је израђен у складу са чланом 39. Закона ослободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник Републике Србије» бр. 120/04) и на основу Упутства Повереника за информације од јавног значаја («Службени гласник Републике Србије » бр . 57/05). Сврха овe брошуре је информисање заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја са основним подацима о оснивању, организацији и раду Републичког јавног тужилаштва, као и осталим битним подацима од значаја за садржину, обим и начин остваривања овог права.

Информатор се може бесплатно добити на пријавници зграде Министарстава Владе Републике Србије у Београду на адреси Немањина бр. 22. У електронском облику Информатор доступан је на интернет страници Републичког јавног тужилаштва www.rjt.gov.rs, а на којем ће се подаци редовно ажурирати. По захтеву заинтересованог лица, електронска копија Информатора може бити снимљена на компакт диск.

Документа

 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2022.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ 2022.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2021.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2020.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ 2020

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2019.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2020

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2019

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ 2019

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБРЕНОВЦУ 2014-2019

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2019.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2018.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВАЉЕВУ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБРЕНОВЦУ 2014-2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ ПАЗАРУ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР O РАДУ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 2018

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАД

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У УБУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБРЕНОВЦУ - 2014-2017

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР O РАДУ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 2016. – 2017.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБРЕНОВЦУ - 2017

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ПАНЧЕВУ - 2017

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ДЕСПОТОВЦУ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БОРУ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ - 2017

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ВРШЦУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ШАПЦУ ЗА 2016.годину

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР O РАДУ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 2016. - 2017.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБРЕНОВЦУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ЈАГОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ДЕСПОТОВЦУ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР O РАДУ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР O РАДУ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ – 2014. - 2015.

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ДЕСПОТОВЦУ ЗА 2015. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ЈАГОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Другог основног јавног тужилаштва у Београду

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Тужилаштва за организовани криминал

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Јагодини за 2013. годину.

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу

  Преузмите ПДФ
 • Информатор о слободном приступу информацијама од јавног значаја

  Преузмите ПДФ