ГИЗ и ЦИЛЦ

Републичко јавно тужилаштво остварује сарадњу са Немачким удружењем за међународну сарадњу (ГИЗ) и Холандским центром за међународну правну сарадњу (ЦИЛЦ), кроз сукцесивне регионалне ЕУ пројекте којима се јачају капацитети за међународну сарадњу и међународну правну помоћ у борби против транснационалног криминала: ИПА 2010 "Борба против организованог криминала и корупције: Јачање тужилачке мреже", ИПА 2014 "Међународна кривично-правна сарадња: Тужилачка мрежа Западног Балкана", ИПА 2017 и ИПА 2019 ''Борба против тешког криминала на Западном Балкану".


У оквиру ових пројеката пружена је подршка Републичком јавном тужилаштву за јачање међународне сарадње, укључујући потписивање и спровођење Меморандума о сарадњи са иностраним партнерима и учешће у раду европских правосудних мрежа, попут Евроџаст-а (ЕУ агенција за кривичну правосудну сарадњу), ЕЏН-а (Европска правосудна мрежа) и НАДАЛ-а (Мрежа тужилаца који поступају пред Врховним судовима ЕУ).


Кроз ове пројекте, такође, омогућена је израда и штампање Јавнотужилачког приручника за поступање у предметима међународне правне помоћи и одржане су радионице на ову тему.


Такође, у оквиру ових пројеката у Републичко јавно тужилаштво упућен је ЕУ тужилац, који јавном тужилаштву Републике Србије пружа саветодавну помоћ у вези примене европских стандарда у области међународне правне помоћи. 


Исто тако, кроз пројект ''Борба против тешког криминала на Западном Балкану" пружа се подршка јавном тужилаштву Републике Србије за билатералне и мултилатералне оперативне састанке и одржавају се регионалне радионице на актуелне теме борбе против тешког и организованог криминала, попут трговине и кријумчарења људи, финансијских истрага, недозвољене трговине културним добрима и др.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov