ОЕБС

Републичко јавно тужилаштво, заједно са Државним већем тужилаца, остварује дугогодишњу успешну сарадњу са Мисијом ОЕБС-а у Београду, како са Њ.Е. Амбасадором и његовим кабинетом, тако и са Одељењем за владавину права. Захваљујући изузетној подршци и посвећености јачања владавине права Мисије ОЕБС-а у Београду, Републичко јавно тужилаштво и Државно веће тужилаца у току дугогодишње сарадње са Мисијом ОЕБС-а у Београду реализовали су значајне стратешке пројекте, попут стручног усавршавања јавних тужилаца за примену новог Законика о кривичном поступку, стручног усавршавања у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела, примене Правилника о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, изради и стручној расправи Етичког Кодекса јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, изради и стручној расправи Правилника о мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, итд.