Савет Европе
Републичко јавно тужилаштво остварује успешну сарадњу са Саветом Европе, како са међународним телима- мрежама Савета Европе, тако са Канцеларијом Савета Европе у Београду.

У оквиру Савета Европе, представници Републичког јавног тужилаштва учествују у раду CCPE тужилачке консултативне мреже, као и у раду Бироа T|-CY Комитета „Будимпештанске" Конвенције Савета Европе за високотехнолошки криминал (ЦЕТС 185).
Такође, Републичко јавно тужилаштво учесвовало је у реализовању пројеката са Канцеларијом Савета Европе у Београду,  попут израде приручника за међународноправну помоћ, затим „MOLI” пројекта за сузбијање прања новца и финансирање тероризма,  "PACS” пројекта за јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу притив корупције, итд.