Француска Амбасада
Републичко јавно тужилаштво, остварује изузетну дугогодишњу сарадњу са Амбасадом Републике Француске, како кроз непосредну комуникацију и сарадњу у области међународноправне помоћи са правосудним официрима за везу амбасаде Француске, тако и у оквиру пројеката у области владавине права попут пројекта специјализације и сарадње са невладиним организацијама у кривичном гоњењу предмета трговине људима. 

У оквиру овог пројекта борбе против трговине људима, уз подршку Амбасаде Француске, 13.09.2012. године потписан је Меморандум о разумевању са невладином организацијом АСТРА, у циљу побољшања размене информација, сарадње и координације у кривичном поступку, што представља институционализовање сарадње са невладиним сектором у складу са међународним стандардима и први меморандум у региону између јавног тужилаштва и невладиног сектора у области борбе против трговине људима. Такође, 2012. године уведена је специјализација у јавном тужилаштву, тиме што су у вишим јавним тужилаштвима одређене контактне тачке за предмете трговине људима који поступају и координирају рад у овим предметима. У оквиру овог пројекта, уз подршку Амбасаде Француске и других иностраних партнера, одржана су три семинара за специјализоване тужиоце на теме борбе против трговине људима.

Напокон, сарадња са Амбасадом Француске одвија се и путем одржавања радних посета, те је у том смислу 10.04.2012. реализована посета Републичког јавног тужилаштва правосудним органима Републике Француске, којом приликом је потписана Заједничка декларација о сарадњи у области борбе против организованог криминала, а 1.7.2013. године реализована је посета дисциплинског тужиоца Републике Француске Републици Србији.