GIZ
Републичко јавно тужилаштво остварује сарадњу са Немачким удружењем за међународну сарадњу (GIZ) које имплементира пројекат IPA 2010  ''Борба против организованог криминала и корупције: Јачање тужилачке мреже''. У оквиру овог пројекта представници Републичког јавног тужилаштва учествују су на експертским састанцима на теме борбе против организованог криминала и корупције, попут састанака на тему ''Установљавање заједничких истражних тимова'',  ''Безбедни канали комуникација'', и др.,  уз учешће представника тужилаштава свих земаља Западног Балкана. Такође, Републичко јавно тужилаштво остварује интензивну сарадњу у области међународноправне помоћи  са Саскијом де Вриес, ЕУ тужиоцем упућеним у Републичко јавно тужилаштво у оквиру овог пројекта.

Републичко јавно тужилаштво остварује сарадњу са Немачким удружењем за међународну сарадњу (GIZ) и у оквиру „Пројекта за правну реформу", у области јачања капацитета за преговоре са Европском Унијом.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov