GIZ i CILC

ИПА 2019 регионални пројект „Борба против тешког и организованог криминала на Западном Балкану"  има за циљ јачање одговора Западног Балкана у сузбијању тешког и организованог криминала и тероризма, укључујући насилни екстремизам, јачањем сарадње у оквиру региона, као и региона са Европском унијом. Овај мултидонорски пројекат заједнички финансирају Европска унија и Министарство унутрашњих послова Италије, а спроводе га организације ГИЗ - немачко друштво за међународну сарадњу, ЦИЛЦ - Центар за међународну правну сарадњу из Холандије и италијанско Министарство унутрашњих послова, у периоду од 3 године (јул 2020. године – јун 2023. године).


Пројекат има три циља: 1. јачање оперативних капацитета органа надлежних за спровођење закона и органа безбедности Западног Балкана за борбу против тешког и организованог криминала 2. јачање капацитета органа надлежних за спровођење закона и органа безбедности Западног Балкана да ефикасно учествују и доприносе структурама  сарадње и проценама ЕУ и у региону и 3. јачање капацитета органа надлежних за спровођење закона и органа безбедности Западног Балкана за размену информација.


Ради остварења ових циљева, активности ће бити организоване кроз три одговараће компоненте: А) Оперативна подршка, Б) Стратешка сарадња и Ц) Интероперабилност/компатибилност информационих система/база података. Стратегија Пројекта надовезује се на достигнућа претходног Пројекта ИПА II 2017, „Борба против тешког криминала на Западном Балкану" и има за циљ да унапреди ефикасност органа за спровођење закона западног Балкана у борби против тешког и организованог криминала кроз менторску подршку пружањем савета, као и олакшавањем међународне сарадње. Такође, овај Пројекат ће додатно унапредити стручне капацитете надлежних државних органа кроз обуку у сарадњи са ЦЕПОЛ-ом.


Пројекат ће функционисати на два нивоа: унапредиће стручне капацитете појединих стручњака и руководстава органа за спровођење закона и ојачати институционалну структуру органа за спровођење закона. На практичном нивоу, фокус прокекта је на саветодавној подршци од стране такозваних Придружених тимова у државама корисницама (Embedded Country Teams), коју ће пружити запосленима у домаћим органима за спровођење закона. На институционалном нивоу, саветодавна подршка ових тимова може допринети унапређењу правног оквира, као и мерама институционалног развоја. Поред тога, пројекат омогућава и унапређује оперативну размену и сарадњу на регионалном нивоу (Западни Балкан) и на међународном нивоу (Западни Балкан - ЕУ) и промовише међународну размену добрих пракси и експертизе.