Међународна сарадња
Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва координира поступање по замолницама за пружање међународне помоћи, прати трендове промена у домаћем правном поретку, европској правној пракси и обезбеђује поступање по европским стандардима, обезбеђује спровођење брзе и ефикасне директне неформалне правне помоћи и размену информација преко тужилачких контактних тачака,  интензивно сарађује са представницима међународних организација и иностраних институција и учествује у раду међународних тужилачких мрежа и тела.

Активности одељења

Препоручујемоhov Најновије вестиhov