ОБУКА ТРЕНЕРА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ДОКАЗЕ

Од 12-14.07.2022. године Савет Европе одржаће у Београду обуку  тренера за високотехнолошки криминал и електронске доказе, на којој ће  учествовати представници јавног тужилаштва Репубике Србије.

Почетак: 12.07.2022., Крај: 14.07.2022.