ОНЛАЈН СЕМИНАР „ЛАЖНА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТА“

Од 16-27.11.2020. године одржаће се онлајн ЦЕПОЛ-ов семинар на тему „Лажна идентификациона документа", на коме ће учествовати представници јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова Републике Србије и других надлежних државних органа. На овом онлајн семинару размотриће се правни оквир, перспектива различитих агенција и тела Европске уније, најновије технике фалсификовања докумената, оперативне процедуре и међународни канали размене информација.

Почетак: 16.11.2020., Крај: 27.11.2020.