ОНЛАЈН СЕМИНАР О ПРАЊУ НОВЦА И ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ

Министарство правде САД/ ОПДАТ канцеларија, организује 23.02.2021. године онлајн семинар о прању новца и одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Учесници на овом семинару ће бити представници Посебних одељења за сузбијање корупције из виших јавних тужилаштава, суда и Министарства унутрашњих послова, док ће предавачи бити представници Тужилаштва за организовани криминал, Управе за спречавање прања новца и Јединице за Финансијске истраге МУП-а

Почетак: 23.02.2021.