ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИРУЧНИКА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ

Министарство правде САД/ ОПДАТ канцеларија, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и Правосудном академијом, организује презентацију Приручника о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 03.12.2021. године у Новом Саду, за представнике Министарства унутрашњих послова, јавног тужилаштва и судова са апелационог подручја Нови Сад. На презентацији ће говорити аутори приручника из Врховног касационог суда, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова и Дирекције за управљање одузетом имовином, са посебним освртом на питања из праксе.

Почетак: 03.12.2021.