Поновно коришћење одузете имовине у Србији

24.01.2023. године, у организацији Мисије ОЕБС-а, одржаће се радионица о поновном коришћењу одузете имовине у Србији, уз учешће представника јавног тужилаштва Републике Србије, Министарства унутршњих послова и Министарства правде. Радионица се реализује у оквиру пројекта: „Јачање борбе против транс-националног организованог криминала у Југоисточној Европи кроз унапређену регионалну сарадњу у одузимању имовине проистекле из кривичног дела, њено управљање и поновну употребу". 

Почетак: 24.01.2023.