РАДИОНИЦЕ О НЕДОЗВОЉЕНОЈ ТРГОВИНИ КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

Министарство културе и информисања, након одржане уводне онлајн радионице о недозвољеној трговини културним добрима, организује две радионице на терену – 01.06.2022. године у музеју у Књажевцу и 06.06.2022. године у музеју у Сремској Митровици. На овим међуресорним радионицама учествоваће и представници јавних тужилаштава из ових региона. 

Почетак: 01.06.2022., Крај: 06.06.2022.