СТУДИЈСКА ПОСЕТА ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Од 27-29.06.2022. године одржаће се студијска посета Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру. Студијска посета се реализује у оквиру пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији”, који у Србији спроводи Савет Европе. У разговорима са релевантним представницима Савета Европе и Европског суда за људска права, учесници студијске посете ће имати прилику да размене информације и искуства у погледу изазова и достигнућа у примени Европске конвенције о људским правима и развоја праксе Европског суда за људска права, са посебним фокусом на усглашавање праксе домаћих правосудних институција са праксом Европског суда за људска права.

Почетак: 27.06.2022., Крај: 29.06.2022.