Јавно тужилаштво Републике Србије
Према Уставу Републике Србије, јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Републички јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности Републике Србије и одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. Јавни тужиоци одговарају за рад јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној скупштини, а нижи јавни тужиоци и непосредно вишем јавном тужиоцу.

Систем јавног тужилаштва чине Републичко јавно тужилаштво, 4 апелациона јавна тужилаштва (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), 26 виших јавних тужилаштава, 58 основна јавна тужилаштва и 2 тужилаштва посебне надлежности. Основна јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора до 10 година, виша јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора преко 10 година, као за друга законом предвиђена кривична дела, апелациона јавна тужилаштва улаже жалбе, а Републичко јавно тужилаштво улаже ванредне правне лекове, предузима мере за заштиту уставности и законитости и усмерава и надзире рад свих јавних тужилаштава. Такође, јавна тужилаштва посебне надлежности - Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, имају надлежност на целој територији Републике Србије. Осим тога, Посебно тужилаштво за високотехнолошки криминал, основано при Вишем јавном тужилаштву у Београду, такође има надлежност на читавој територији Републике Србије.

Републичко јавно тужилаштво надзире и усмерава рад свих јавних тужилаштава и поступа по ванредним правним лековима пред Врховним касационим судом, као и у посебним поступцима пред Уставним судом (попут забране удружења). Републичко јавно тужилаштво успоставља стратешки оквир за поступање јавних тужилаштава, координира међуресорну и међународну сарадњу, потписује меморандуме о сарадњи са страним партнерима, домаћим државним органима и организацијама цивилног друштва, уводи специјализацију рада у јавном тужилаштву (као што су Посебна одељења за сузбијање корупције, контакт тачке за међународну правну помоћ, итд.), оснива међуресорне ударне групе, учествује у формирању међународних заједничких истражних тимова, издаје општа обавезна упутства за јавно тужилаштво и спроводи међународне пројекте који се односе на јавно тужилаштво.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov