Кривично одељење
У Кривичном одељењу обављају се послови и задаци из надлежности Републичкотг јавног тужилаштва кривичним, привредно-казненим и прекршајним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада Кривичног одељења, обавезних упутстава нижим тужилаштивма, извештаја, анализа и информација од значаја за рад Одељења.

- Заменици Републичког јавног тужиоца: Зорица Стојшић, Ђорђе Остојић, др Јасмина Киурски, Тамара Мировић, др Горан Илић, Наташа Кривкапић, по потреби Миљко Радисављевић, као и упућени заменици јавног тужиоца мр Јасмина Станковић, Снежана Ненезић и Сандра Кулезић. 

Руководилац кривичног одељења: Зорица Стојшић

Препоручујемоhov Најновије вестиhov