Одељење за борбу против корупције
Одељење за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва усмерава и прати рад јавних тужилаштава, а посебно Посебних одељења за сузбијање корупције у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, у поступању у предметима кривичних дела корупције и привредног криминала, укључујући и кривична дела прања новца, као и одузимање имовине проистекле из кривичног дела.

Чланови Одељења за борбу против корупције су заменици Републичког јавног тужиоца: Зорица Стојшић и Миљко Радисављевић. 

Руководилац Одељења за борбу против корупције: Зорица Стојшић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov