Одељење за јавнотужилачку праксу
У одељењу јавнотужилачке праксе обављају се послови који се односе на израду општих аката и упутстава које доноси Републички јавни тужилац, прати и проучава пракса јавних тужилаштава, Врховног касационог суда, Уставног суда, међународних судских орагана и мећународних институција које надзиру заштиту људских и мањинских права, врши се анализа одлука по ванредним правним лековима, проучава пракса међународних судова...

Препоручујемоhov Најновије вестиhov