Грађанско управно одељење
У грађанско-управном одељењу обављају се послови и задаци Републичког јавног тужилаштва у грађанским и управним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада грађанско-управног одељења, обавезних упутстава нижим јавним тужилаштвима, извештаја, анализа и информација од значаја за рад одељења.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov