Одељења
У Републичком јавном тужилаштву образују се следећа одељења: Кривично одељење, Одељење за борбу против корупције, Грађанско-управно одељење, Одељење за међународну сарадњу иправну помоћ, Одељење аналитике и информатике и Одељење за односе са јавношћу.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov