Уводна реч тужиоца
Положај и улога јавног тужилаштва одређени су пре свега Уставом Републике Србије. Према Уставу Републике Србије,  јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Републички јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности Републике Србије и одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. Јавни тужиоци одговарају за рад јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној скупштини, а нижи јавни тужиоци и непосредно вишем јавном тужиоцу. 

    Овакве уставне гаранције самосталности јавног тужилаштва и овлашћења Републичког јавног тужилаштва и Републичког јавног тужиоца, представљају израз потребе да се омогући професионално, законито и самостално обављање изузетно сложене и одговорне функције јавног тужилаштва, а то је кривично гоњење, односно борба против криминала, као и предузимање других мера за заштиту уставности и законитости.

    Сведоци смо изазова са којим се модерно друшво сусреће, како у виду класичних облика организованог криминала и корупције, тако и у виду наслеђа ратних злочина, нових софистицираних облика привредног криминала, високо-технолошког криминала, трговине људима и кријумчарења људи, чије размере често превазилазе границе једне државе. Одлучно кривично гоњење, засновано на закону и доказима, блиска сарадња и координација са полицијом и другим државним органима, као и непосредна и ефикасна сарадња са тужилаштвима и осталим релевантним институцијама других земаља, предуслов су успешне борбе против свих облика тешког криминала, а нарочито прекограничног криминала.

    Ови изазови условили су потребу модернизације организације и рада јавног тужилаштва. Од 1.1.2010. године, успостављена је нова тужилачка мрежа, која је у правни систем увела апелациона јавна тужилаштва, тако да  данас систем јавног тужилаштва чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), вишa јавнa тужилаштава, основна јавна тужилаштва и тужилаштва посебне надлежности. Основна јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора до 10 година, виша јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора преко 10 година као друга законом предвиђена кривична дела, апелациона јавна тужилаштва поступају по жалби, а Републичко јавно тужилаштво поступа по ванредним правним лековима и усмерава и надзире рад свих јавних тужилаштава. Такође, постоје и јавна тужилаштва посебне надлежности, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, која су основана за територију Републике Србије и поступају и у првом степену и по жалби, а при Вишем јавном тужилаштву у Београду постоји и Одељење за високо-технолошки криминал, које такође поступа на читавој територији Републике Србије у предметима из своје надлежности. 
    У оквиру ове организације, у складу са међународним стандардима и препорукама извршена је и интерна специјализација за поједине сложене врсте кривичних дела, чије кривично гоњење затева специјална знања и вештине, како би се омогућило ефикасније и професионалније кривично гоњење ових дела од стране  јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који су посебно обучени за ту материју. У том смислу, 2008 године основано је Одељење за борбу против корупције у Републичком јавном тужилаштву, а  2010. године, Апелациони јавни тужиоци и Виши јавни тужиоцу у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу формирали су одељења за борбу против корупције и прања новца и одредили заменике јавног тужиоца који ће пратити стање у предметима кривичних дела у овој области, укључујући сва основна и виша јавна тужилаштва. Такође, 2012. године, у вишим јавним тужилаштвима одређене су контактне тачке за предмете трговине људима, који ће поступати и координирати рад у овој области. Модернизација рада, осим специјализације укључује и усвајање нових трендова у поступању, па је тако Републичко јавно тужилаштво, у складу са међународним стандардима и препорукама, потписало Меморандум о разумевању са невладином организацијом АСТРА, што је први меморандум у региону између јавног тужилаштва и невладиног сектора у области борбе против трговине људима

    Напокон, као предуслов успешног кривичног гоњења у времену када организовани криминал и други облици тешког криминала не познају границе, Републичко јавно тужилаштво интензивирало је међународну сарадњу. Непосредна сарадња одвија се на основу Меморандума о разумевању и сарадњи, кроз тужилачке мреже и директне контакте  са надлежним страним органима. Републичко јавно тужилаштво потписало је 17 Меморандума о разумевању и сарадњи и активно сарађује са правосудним органима других држава кроз правосудне и тужилачке мреже попут EUROJUST-a, SEEPAG-a, Тужилачке мреже западног Балкана, као и кроз непосредне контакте са представницима појединих држава, укључујући земље из региона, Европе, САД и друге. У овим контактима и сарадњи, јавно тужилаштво Републике Србије препознато је као поуздан и ефикасан партнер. Међународна сарадња нарочито је похваљена у извештају америчког удружења правника ABA ROLI, „Индекс тужилачке реформе – Србија", 2012.године.

    Кривично гоњење свих облика криминала, а нарочито организованог криминала, корупције, ратних злочина, трговине људима и других тешких облика криминала одговоран је и захтеван посао. Ја, као  Републички јавни тужилац, као и јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца широм Србије, апсолутно смо посвећени професионалном, законитом и одлучном кривичном гоњењу. У извршење овог одговорног задатка уносимо сав свој професионални, стручни и лични капацитет и интегритет. Резултати рада, представљени на наредним страницама, говоре о нашем раду и посвећености. Драго нам је што су овај труд и посвећеност препознати и од стране наших партнера, попут Министра правде – Врховног државног тужиоца САД, Ерика Холдера, који је у августу 2012 истакао да је начин на који је јавно тужилаштво Србије одговорило на многе тешке изазове у борби против организованог криминала, корупције и ратних злочина пример за остале земље у региону.

Одлучни смо да упркос свим изазовима, наставимо бескомпромисну борбу против криминала, у оквиру законских овлашћења, у циљу очувања темељних вредности наше земље – владавине права и обезбеђивању безбедности и права наших грађана, као и у циљу остваривања међународних стандарда и приступања Републике Србије Европској Унији.     Очекује нас пуно изазова, али смо одлучни да наставимо да се обрачунавамо са организованим криминалом, корупцијом и другим тешким кривичним делима на законит, на доказима заснован и непристрасан начин, без обзира на положај или моћ осумњичених. На том путу очекујемо вашу подршку. 


                                Републички јавни тужилац
                                    Загорка Доловац

Препоручујемоhov Најновије вестиhov