Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_ci' to Apc cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_website_dictionary' to Apc cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): default cache was unable to write 'inflector' to Apc cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
RJT

Најаве догађаја

Међународна сарадња

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва координира поступање по замолницама за пружање међународне помоћи, прати трендове промена...

Детаљније

Борба против корупције

У циљу ефикасније борбе против корупције, у јавном тужилаштву извршена је специјализација за кривично гоњење корупције, те је 2008. године у Републичком јавном тужилаштву формирано...

Детаљније