Споразум о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара
MOU MUP Novinari

18. јануара 2017. године у просторијама Републичког јавног тужилаштва одржан је први састанак Сталне радне групе представника државних институција и удружења новинара и медијских асоцијација на основу Споразума о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара који је потписан 26.12.2016. године између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Удружења новинара Србије (УНС), Независног удружења новинара Србије (НУНС), Удружења новинара Војводине (УНВ), Независног друштва новинара Војводине (НДНВ), Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ), Асоцијације медија (АМ) и Асоцијације онлајн медија (АОМ).


На састанку је, између осталог, успостављен механизам сарадње између страна потписница тако што су одређене контакт тачке за сталну комуникацију између наведених државних институција и новинарских удружења и медијских асоцијација у случајевима извршења кривичних дела којима новинари могу бити изложени.


Тужилачке контакт тачке су установљене у Апелационим јавним тужилаштвима за територије њихове месне надлежности, док су контакт тачке у Министарству унутрашњих послова одређене у 27 управа полиције.


На састанку су, поред едукације службених лица у тужилаштву и полицији, као и новинара, ради подизања нивоа безбедности, договорене и активности о посебном евидентирању и упоређивању података о кривичним делима учињеним на штету новинара, као и анализи постојећег правног оквира, припремања препорука за поступање надлежним институцијама, те израду анализе начина комуникације и степена отворености надлежних институција према медијима уз давање препорука за унапређење исте.

Датум: 18.01.2017.

Последњи догађаји