GROM SPROVEDEN PO PRAVILIMA TUŽILAČKE ISTRAGE
Newspic661v

 Republički javni tužilac je rekla  da je akcija Grom sporvedena po pravilima tužilačke istrage primenom novih odredbi Zakonika o krivičnom koje omogućavaju efikasnije postupke.

Novi ZKP pruža alate da se vodi efikasni i brži postupak, naročito kada su u pitanju istraga i predistražni postupak. Samim tim što je manji broj aktera uključen u posao i realizacija posla je brža, navela je Dolovac na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Prema njenim rečima, još je rano davati ocene uspešnosti primene novih odredbi ZKP-a o tužilačkoj istrazi, ali da će uz zajednički napor svih nadležnih organa za nju moći da se kaže da je uspešna.

Što se tiče generalne ocene uspeha implementacije odredbi ZKP-a o tužilačkoj istrazi koja se primenjuje od 1. oktobra, dva meseca, bilo bi neozbilj da sada iznosimo ocene o tome, rekal je Dolovac.

Međutim, kako je istakla, evidentno je da postoji čvrsta rešenost države da implementacija ZKP-a uspe.

Dolovac je podvukla da tužilaštvo na tom poslu dobro sarađuje sa svim nadležnim organima i institucijama koji su odgovorni za uspešnu primenu ZKP-a.

Samo uz zajedničke napore Ministarstva pravde i tužilastva i policije za implementaciju tužilačke istrage će jednog dana moći da se kaže da je bila uspešna, napomenula je Dolovac.

Izvor: RJT, Datum: 11.12.2013.

Poslednji događaji