MEMORANDUM O SARADNJI REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA I PRAVNOG FAKULTETA
40c5770a 14a9 4162 8bbc 5cb2cf720c77

Dana 29.1.2016 godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac i dekan Pravnog fakulteta dr. Sima Avramović potpisali su Memorandum o saradnji Republičkog javnog tužilaštva i Pravanog fakulteta.


Studenti završnih godina Pravnog fakulteta Univeziteta u Beogradu ubuduće će moći da pohađaju praktičnu obuku u javnim tužilaštvima, što će doprineti sticanju njihovih profesionalnih znanja, dok će se javni tužioci angažovati u fakultetskim predavanjima o stručnim pitanjima iz prakse.

Taj vid zajedničkih aktivnosti utvrđen je Memorandum o saradnji koji su danas potpisali Republički javni tužilac Zagorka Dolovac i dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović.

Nakon potpisivanja, republički javni tužilac je navela da Memorandum ima za cilj da otvori vrata tužilačkih institucija kako bi u bućnosti imali još bolje generacije studenata, ali nosilaca javnotužilačke funkcije.

Studenti će na taj način, kako je navela Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, sticanjem praktičnih znanja i upoznavanjem sa funkcionisanjem i radom tužilaštva po završetku fakulteta odmah moći da se uključe u rad pravosudnih organa na kvalitetniji bolji način nego što je to bilo prethodnom periodu.

Memorandum predviđa i pomoć i podršku tužilaca koji će kroz neposredna predavanja i okrugle stolove nastojati da otklone svaku dilemu studenata i daju odgovore na njihova pitanja, kao i praktične savete. "Ovo je korak ka boljoj profesionalnosti i stručnosti što će se odraziti kako na kvalitet znanja tako i na kvalitet budućeg njihovog rada", istakla je Republički javni tužilac Zagorka Dolovac.

Dekan Pravnog fakulteta rekao je da je ta institucija počastvovana Memorandumom o saranji sa javnim tužilaštvom s obzirom da je to, kako je naveo, jedna od ključnih institucija od koje zavisi pravna država i postojanje i celokupnog sistema vladavine prava.

Prema njegovim rečima, iako Pravni fakulet već ima saradnju sa mnogim sudovima, posebno mesto za njega ima javno tužilaštvo "jer studenti po pravilu vole krivično pravo".

"Ovaj Memorandum za nas predstavlja značajan trenutak i uveren sam da će doprineti i kvalitetu studija na Pravnom fakultetu, a da će svakako biti od neke koristi i za samo tužilaštvo", napomenuo je Avramović.

Datum: 29.01.2016.

Poslednji događaji