Osniva se Služba za podršku žrtvama i svedocima
182760

BEOGRAD - Republičko javno tužilaštvo i Viktimološko društvo Srbije zaključili su danas, pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije, Memorandum o razumevanju i saradnji u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka krivicnih dela u krivičnom postupku.

 

Memorandum su potpisali republički javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Viktimološkog društva Slobodan Savić. Potpisivanju je prisustvovao pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, kao i ambasador Velike Britanije Denis Klif sa članovima delegacije. 

Tom prilikom Dolovac je ukazala da se na ovaj način obeležava Dan žrtava krivičnih dela 22. februar, podsećajući da je 2013. godine na inicijativu Državnog veća tužilaca na čijem je čelu, uz podršku Ambasade Velike Britanije počela sa radom Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu.

 

Služba je u prvoj fazi pružala informacije žrtvama i svedocima o njihovim pravima u krivičnom postupku putem brošure, telefonske i elektronske komunikacije, napomenula je Dolovac i dodala da je plan da se u narednoj fazi Služba razvije u Službu za podršku oštećenim licima i svedocima.


 


Ta služba će, kako je navela, biti zadužena da žrtvama i svedocima pomogne da pristupe uslugama pravne, psihološke, medicinske i druge pomoći koje su im potrebne da prevaziću posledice krivičnog dela i da konsrtruktivno učestvuju u krivičnom postupku.

 

Služba za podršku oštećenim licima i svedocima, će osim u Beogradu, biti osnovana i pri javnim tužilaštvima u Novom Sadu , Nišu i Kragujevcu, napomenula je Republički tužilac.

"Želja nam je da se u prvi plan stavi žrtva krivičnog dela i da se ulože maksimalni napori da se pomogne ovim licima, jer se iza imena oštećenih nalaze ljudi, naši sugrađani, sa imenima i prezimenima, bolom, gubitkom i štetom koju moramo razumeti i kao državni organi im pomoći da svoje interese i prava maksimalno ostvare u krivičnom postupku", poručila je Dolovac.

 

Ambasador Velike Britanije ukazao je da pomoć žrtvama i svedocima kriminala nije samo standard koji Srbija ispunjava na putu ka Evropskoj uniji, već da je to pre svega mogućnost građana Srbije da im pravda i institucije pravosudnog sistema budu dostupne i da rade u njihovu korist.


"Kao zemlja koja snažno podržava članstvo Srbije u EU, Velika Britanija je svesna velikih napora koji su potrebni da Srbija uloži, zato će pružiti veliku podršku svim reformama u ključnim procesima vladavine prava", rekao je Klif.


 


On je ukazao da ove godine Velika Britanija obeležava 800 godina od usvajanja Velike povelje sloboda (Magna Carta Libertatum), i da taj važan dokumnet za evropsku pravdu i društvenu istoriju podseća na osnove moredne države - odgovornost i podelu vlasti i izrazio zadovoljstvo što će petočlana delegacija Srbije učestvovati na globalnom pravnom samitu koji će se tim povodom održati u Londonu.

"Britanska ambasada i ja nastavićemo da podržavamo reformske procese i inicijative u oblasti vladavine prava", poručio je Klif i nap[omenuo da jezadovoljan radom na projetku Službe za pomoć sveodcima i žrtvama krimninala.

 

Predsednik Viktimološkog društva rekao je da potpisivanje memoranduma predstavlja za to društvo veliko priznanje koje mu su odali RJT u saradnji sa organizacijom "Agencija konsalting" iz Velike Britanije i Ambasada Velike Brtiranije.

"Smatram da je Viktimološko društvo Sbije, koje je osnovano 1997. godine, svojim entuzijazmom i dugogodišnjim radom na polju zaštite žrtava ovakvo priznanje i opravdalo i zaslužilo", rekao je Savić.

 

On je istakao da je pored adekvatnog sankcionisanja izvršica krivičnih dela izuzetno značajno i pružanje pomoći i podrške licima koja su na različite načine tim krivičnim delima oštećena u cilju otklanja posledica izvršenih krivičnih dela, osnaživanja oštećenih lica i svedoka da učestvuju u krivičnom postupku kao i sprečavanja njihove sekundarne viktimizacije.

Izvor: Tanjug, Datum: 20.02.2015.

Poslednji događaji