OSNOVANE SLUŽBE ZA INFORMISANJE I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA U SVIM VIŠIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA U SRBIJI
Slika Za Sajt

Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji, obeležilo je 22. februar – Evropski dan žrtava krivičnih dela, uspostavljanjem mreže Službi za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u javnom tužilaštvu u Republici Srbiji.


Na konferenciji koja je održana tim povodom prisutnima su se u uvodnim rečima obratili zamenik Republičkog javnog tužioca dr Goran Ilić, NJ.E. Ambasador Misije OEBS-a u Republici Srbiji, Andrea Oricio, NJ.E. Ambasador Kraljevine Holandije Hendrik van den Dol i direktor Viktimološkog društva Srbije, dr Vesna Nikolić Ristanović, koji su istakli značaj unapređenja prava oštećenih u krivičnom postupku, u skladu sa evropskim standardima sadržanim u Direktivi 2012/29 Evropske unije i Akcionim planovima za Poglavlja 23 i 24.


Zamenik Republičkog javnog tužioca, Tamara Mirović istakla je da su 1. februara 2017. godine počele sa radom Službe za informisanje i podršku oštećenim licima i svedocima u svim višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i u Tužilaštvu za organizovani kriminal, čime je uspostavljena nacionalna mreža službi za informisanje i podršku u javnom tužilaštvu. Od izuzetnog značaja je da tužilačka mreža službi za informisanje i podršku oštećenima i svedocima postoji paralelno sa već osnovanim službama viših sudova, jer se na taj način podrška žrtvama teških krivičnih dela pruža već u fazi istrage i predistražnog postupka, kada je najpotrebnija, i nastavlja u fazi glavnog pretresa, odnosno suđenja.


Službe za informisanje i podršku oštećenim licima i svedocima u javnim tužilaštvima omogućiće građanima efikasno ostvarivanje prava na dobijanje informacija i prava na pristup uslugama podrške. Osnivanjem i uspešnim radom ovih službi javno tužilaštvo nastoji da približi građanima pravosuđe, olakša i unapredi njihovo ostvarivanje prava i obaveza i doprinese njihovom većem zadovoljstvu učešćem u krivičnom postupku, a time i većoj efikasnosti postupka.


Za ovaj veliki napredak Republičko javno tužilaštvo zahvalilo se Misiji OEBS-a u Republici Srbiji, koja je, zahvaljujući donaciji Kraljevine Holandije, pružila značajnu podršku jačanju kapaciteta i primeni evropskih i međunarodnih standarda u radu javnog tužilaštva u ovoj oblasti.

Datum: 30.03.2017.

Poslednji događaji