POKRENUTA KAMPANJA ZA INFORMISANJE POTROŠAČA O ŠTETNOSTI KRIVOTVORENIH IGRAČAKA

Republičko javno tužilašto podržava kampanju koja je pokrenuta u saradnji nadležnih institucija u oblasti zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine i to: Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo Finansija, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republičko javno tužilaštvo. Kampanja je pokrenuta sa ciljem podizanja svesti potrošača o štetnim posledicama koje mogu imati falsifikovani proizvodi, sa osvrtom na tri visoko rizične kategorije proizvoda: igračke, hranu i opremu za mobilne telefone.


Ovu aktivnost podržava Tvining projekat 2011
- Sprovođenje prava intelektualne svojine, koji se finansira iz sredstava EU.


Kampanja počinje 17. decembra 2015. promovisanjem i distribucijom prve publikacije koja se odnosi na krivotvorene igračke.


Publikacija o krivotvorenim igračkama nosi ključnu poruku upućenu roditeljima: SIGURNO NE BISTE RIZIKOVALI ŽIVOT SVOG DETETA!


Takođe, publikacija sadrži informacije da KUPOVINOM KRIVOTVORENIH IGRAČAKA MOŽE BITI OZBILJNO UGROŽENO ZDRAVLJE DETETA.


Krivotvorene igračke su obično jeftinije od originalnih, ali one ne vrede novca koji se za njih plaća
, jer lako mogu da se pokvare i da ugroze bezbednost deteta.


Krivotvorene igračke se obično proizvode u nezakonitim uslovima i bez poštovanja zdravstvenih i bezbednosnih propisa. Sirovine koje se koriste za proizvodnju krivotvorenih igračaka ne podvrgavaju se kontroli i mogu da sadrže veliku količinu otrova, uključujući hemikalije koje mogu prouzrokovati teške zdravstvene posledice. Standard proizvodnje takvih igračaka obično je nizak i često se dešava da sitni delovi igračaka otpadnu, zbog čega je dete izloženo riziku od davljenja.


Tokom 2014. godine, nadležni organi zaplenili su više od 107.000 krivotvorenih igračaka namenjenih potrošačima u Srbiji. Ove krivotvorene igračke mogle su da ugroze decu i zadržane su na granici ili povučene iz maloprodajnih objekata u kojima potrošači pazare.


Potrošači treba dobro da razmisle prilikom kupovine krivotvorenih igračaka. Konkretno, potrošači treba da obrate pažnju na cenu, kvalitet proizvoda, mesto prodaje i ambalažu.


Ako potrošač, nakon kupovine, utvrdi da je kupio krivotvorenu igračku, treba da kontaktira proizvođača originalne igračke odnosno Tržišnu inspekciju pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Tel: +381 (11) 361 4334. E-mail: stopfalsifikati@mtt.gov.rs.

Publikacija o krivotvorenim igračkama, objavljena na
veb sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sadrži više informacija. Publikacija o krivotvorenim igračkama je podeljena roditeljima, odnosno vaspitačima u vrtićima u Beogradu.

Ovoj publikaciji se može pristupiti putem sledećih linkova:

http://mtt.gov.rs/projekti-i-programi-finansiranja/tvining-projekat-ipa-2011/

http://mtt.gov.rs/vesti/pocinje-kampanja-protiv-falsifikovanih-igracaka/

Datum: 17.12.2015.

Poslednji događaji