Poseta Generalnog tužioca Savezne Republike Nemačke
080922 1

Generalni tužilac Savezne Republike Nemačke, dr. Peter Herbert Frank, nalazi se u službenoj poseti Republičkom javnom tužilaštvu Srbije, po pozivu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac.

 

Republičko javno tužilaštvo Srbije i Generalno tužilaštvo Nemačke su u značajnom periodu do sada razvijali međusobnu saradnju u oblasti borbe protiv teških i savremenih oblika kriminala, kako putem bliske bilateralne saradnje između javnih tužilaštava, tako i korišćenjem mogućnosti stalnog prisustva srpskih tužilaca u instituciji Evropske Unije za brzu i aktivnu krivičnopravnu saradnju tužilaštava i sudova – EURODŽAST.

 

Tokom posete Generalni tužilac Nemačke, dr. Frank, i Republički javni tužilac Srbije Zagorka Dolovac, su razgovarali o sadašnjem stanju kriminala u našim zemljama, izazovima sa kojim se tužilaštva suočavaju, kao i najefikasnijim putevima koje tužioci Srbije i Nemačke mogu zajedno iskoristiti za što delotvorniju koordinaciju istraga i postupanja na glavnim pretresima – suđenjima u predmetima od obostranog interesa, a posebno teških i savremenih oblika kriminala.

 

Generalni tužilac Nemačke je izrazio podršku naporima koje Republičko javno tužilaštvo ulaže u krivičnopravnoj oblasti međunarodne saradnje u međusobnim i evropskim okvirima, te izrazio spremnost za daljim razvijanjem tužilačke saradnje između najviših tužilaštava naše dve zemlje.

Izvor: RJT, Datum: 08.09.2022.