POTPISAN MODEL SPORAZUMA O FORMIRANJU FRANCUSKO-SRPSKIH ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA
Фото: Курир

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac i direktor Uprave za kriminal i pomilovanje Ministarstva pravde Republike Francuske, Robert Želi , potpisali su danas model sporazuma o osnivanju francusko-srpskih zajedničkih istražnih timova.

Ovaj sporazum je prvi sporazum koji je Republika Francuska potpisala sa nekom od zemalja koja nije članica EU. 

U skladu sa potpisanim sporazumom, zajednički istražni timovi koji će biti formirani, sprovodiće koordiniranu istragu i sinhronizovane akcije na teritoriji više zemalja, što predstavlja jedno od najjačih sredstava u borbi protiv kriminala a čime će se doprineti i još bliskijoj saradnji pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona Republike Srbije i Republike Francuske u borbi protiv terorizma , organizovanog kriminala i nedozvoljene trgovine oružjem.


Izvor: RJT, Datum: 06.10.2016.

Poslednji događaji