REPUBLIČKI JAVNI TUŽILAC ZAGORKA DOLOVAC U SLUŽBENOJ POSETI TUŽILAŠTVU I SUDU ŠPANIJE
News16052019 1

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, zajedno sa delegacijom Republičkog javnog tužilaštva, danas boravi u službenoj poseti Generalnom tužilaštvu i Vrhovom sudu Kraljevine Španije.

Tokom posete Republički javni tužilac je održala radni sastanak sa Generalnim tužiocem Kraljevine Španije Marija Hose Segara Krespo i delegacijom Generalnog tužilaštva, kojom prilikom je istaknut značaj saradnje između glavnih javnih tužilaštava naše dve prijateljske zemlje, posebno u oblasti međunarodne saradnje, organizovanog i visokotehnološkog kriminala, kao i drugih značajnih oblika kriminaliteta u vezi kojih su zajedničkim dosadašnjim radom postignuti značajni rezultati.

Posebno je istaknuta spremnost i potreba da se postojeća saradnja bazirana na Sporazumu o saradnji Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i Generalnog tužilaštva Kraljevine Španije nastavi i unapredi u skladu sa modernim razvojem kriminaliteta, kao i procesima evro-integracija Republike Srbije, imajući u vidu i predstojeće pristupanje Republičkog javnog tužilatšva mrežama za saradnju u krivičnim stvarima Evropske Unije "EUROJUST" i "EJCN".

U tom smislu Generalni tužilac Kraljevine Španije Marija Hose Segara Krespo je potvrdila spremnost da tužilaštvo Španije nastavi i osnaži podršku Republičkom javnom tužiocu i tužilaštvu naše zemlje u procesima razvijana i unapređenja saradnje u navedenim procesima.

Izvor: RJT, Datum: 10.05.2019.