Republički javni tužilac svečano otvorila Kancelariju tužioca za vezu Republike Srbije u Evroxast-u
17032020 1 Np

Hag, 9. mart 2020 godine.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je danas u Holandiji, u Hagu, zajedno sa predsednikom Evroxasta, gospodinom Ladislavom Hamranom, svečano otvorila stalnu Kancelariju tužioca za vezu Republike Srbije u Evroxast-u, time zaokruživnji višegodišnje napore koje je Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa drugim nadležnim organima Republike Srbije, uložilo u uspostavljanje direktne saradnje sa ovom najvažnijom pravosudnom mrežom za krivičnopravnu saradnju Evropske Unije.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je izrazila uverenje da otvaranje ove kancelarije kojom se uspostavlja stalno prisustvo srpskog tužioca za vezu u ovoj instituciji Evrospke Unije, predstavlja događaj od prvorazredne važnosti za našu zemlju u okviru postupka pristupanja Uniji, te da predstavlja priznanje za odlične rezultate Republičkog javnog tužilaštva koji su postignuti u međunarodnoj saradnji sa tužilaštvima i sudovima zemalja članica Evropske Unije.

Predsednik Evroxast-a, gospodin Ladislav Hamran, pohvalio je dosadašnju saradnju i posvećenost srpskog tužilaštva zajedničkom radu na suzbijanju kriminala koji pogađa Evropsku Uniju i Republiku Srbiju, te je istakao da je Srbija godinama bila u samom vrhu zemalja koje nisu članice Unije po saradnji sa Evroxast-om, izrazivši uverenje da će otvaranje ove kancelarije srpskog tužilaštva u Hagu doprineti daljem unapređenju naše bliske saradnje, s obzirom da tužioci Srbije i zemalja članice Evropske Unije od danas imaju mogućnost direktne i neposredne komunikacije i koordinacije krivičnog gonjenja u predmetima u kojima postupaju.

Izvor: RJT, Datum: 09.03.2020.

Najave događaja