Republički javni tužilac u radnoj poseti Švajcarskoj sastala se sa Generalnim tužiocem Švajcarske
17032020 Np

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, boravi u radnoj poseti Švajcarskoj, odgovarajući time na poziv Generalnog tužioca Švajcarske, Mihaela Laubera.

Tokom danas održanog sastanka, glavni tužioci dve zemlje su konstatovali da je saradnja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i Generalnog tužilaštva Švajcarske na odličnom nivou, imajući u vidu ne samo do sada uspostavljen nivo konkretne saradnje u pojedinačnim predmetima, već i zajedničke stavove u vezi daljih koraka koje je moguće preduzeti na polju borbe protiv ozbiljnih oblika kriminala, posebno korupcije, pranja novca i terorizma.

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac i Generalni tužilac Švajcarske, Mihael Lauber, iskazali su spremnost da se postojeća saradnja dalje unapredi, putem uspostavljanja kanala direktne bilateralne saradnje između tužilaštava, kao i putem razvijanja odnosa između tužilačkih predstavnika u okviru EVRODŽAST mreže Evropske unije.

Izvor: RJT, Datum: 10.03.2020.

Poslednji događaji