SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Od 20. do 24. novembra 2017. godine, Republičko javno tužilaštvo, Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i MUP RS SBPOK - Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal, su učestvovali po prvi put u međunarodnoj akciji – Evropska akcija protiv finansijskih mula - EMMA3”, koja predstavlja operativni projekat za suzbijanje prevara na Internetu i zloupotrebe platnih kartica.


Neposrednom saradnjom sa institucijama Evropske Unije EUROPOL i EUROJUST, od strane MUP RS i u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, prikupljeni su operativni podaci na osnovu kojih je identifikovano osam osumnjičenih, takozvanih „finansijskih mula", tj. kurira, od kojih su se dva osumnjičena lica nalazila na teritoriji Republike Srbije. Ista su lišena slobode i prema njima je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela Računarske prevare.


Ovom akcijom sprečeno je nastupanje imovinske štete u iznosu od 178.479,15 evra.


Bitno je napomenuti da je više od 26 zemalja Evrope udružilo snage u koordiniranoj evropskoj akciji protiv finansijskih mula". Tokom prošle nedelje, kao rezultat ove operacije, preko 700 finansijskih mula" je identifikovano širom Evrope i 159 osoba je uhapšeno, nakon što je 409 osumnjičenih saslušano od strane policije.


Uz podršku preko 257 banaka, otkriveni su i sprečeni znatni finansijski gubici. Više od 90% prijavljenih transakcija vezanih za aktivnosti finansijskih mula" bilo je povezano sa visokotehnološkim kriminalom kao što su fišing, kompromitovanje poslovne mejl komunikacije i internet prevare.


Finansijske mule" ( Money Mules ) su osobe koje regrutuju kriminalne organizacije radi primanja i prenosa nelegalno stečenog novca sa bankovnih računa. Reč je o ljudima koje kriminalci regrutuju preko naizgled legitimnih oglasa za posao objavljenih u štampanim izdanjima novina ili na internetu. Ciljne grupe onih koji regrutuju ove saučesnike u kriminalnim aktivnostima su često osobe tek pridošle u zemlju, nezaposleni, studenti i lica u lošoj ekonomskoj situaciji, uglavnom muškarci u starosnoj grupi od 18 do 34 godine.


Regrutacija se obavlja na različite načine, koji uključuju tzv. „spam" elektronsku poštu, oglase, kontakt direktno ili preko društvenih mreža kao što su napr. objave - postovi na Fejsbuku" u zatvorenim grupama. Posao koji se nudi, a koji u stvari predstavlja kriminalnu aktivnost, se predstavlja nazivima kao što su "agent za transfer novca" "finansijski menaxer", "menaxer prodaje", "predstavnik neke kompanije ili države", i slično.


Nadležno organi Republike Srbije na nacionalnom nivou podržavaju kampanju EUROPOL-a da se putem medija informiše i podigne svest javnosti o tome na koji način finansijske mule funkcionišu, kako je moguće zaštititi se i kako prepoznati situacije u kojima se od strane kriminalnih organizacija vrši vrbovanje lica u cilju pranja novca stečenog kriminalnim aktivnostima,


Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal

Branko Stamenković

Izvor: RJT, Datum: 29.11.2017.