SASTANAK REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA SA GLAVNIM TUŽIOCEM STALNOG MEĐUNARODNOG MEHANIZMA ZA KRIVIČNE SUDOVE UN
News240519 1

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac održala je danas, 22. maja 2019 godine, radni sastanak sa Seržom Bramercom, Glavnim tužiocem Stalnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija, u okviru njegove posete državnim organima Republike Srbije.

Tokom razgovora Republički javni tužilac i Glavni tužilac su se složili da nadležno javno tužilaštvo i državni organi Republike Srbije koji postupaju u predmetima ratnih zločina, preduzimaju neophodne radnje i mere radi utvrđivanja postojanja ovih krivičnih dela i gonjenja njihovih potencijalnih izvršilaca, te da su u dosadašnjem periodu uočeni pozitivni pomaci u osnaživanju ljudskih i materijalnih kapaciteta ovih organa, posebno Tužilaštva za ratne zločine.

Konstatovano je da postoji prostor za unapređenje rada u postupcima koji se vode pred organima Republike Srbije kao i za nastavak saradnje nadležnog javnog tužilaštva sa Stalnim međunarodnim mehanizmom za krivične sudove, te sa tužilaštvima u regionu, posebno imajući u vidu da naši organi imaju pozitivan pristup postupanju u ovim predmetima.

Izvor: RJT, Datum: 22.05.2019.

Poslednji događaji