Sastanak Republičkog javnog tužioca , Zagorke Dolovac sa kongresmenom SAD Denom Rorbaherom i najvišim zvaničnicima Ambasade SAD u Beogradu
20150513053613

8.5.2015. godine Republički javni tužilac Zagorka Dolovac održala je sastanak u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva sa kongresmenom SAD Denom Rorbaherom i najvišim zvaničnicima Ambasade SAD u Beogradu, na temu borbe protiv korupcije i vladavine prava u Republici Srbiji.


Republički javni tužilac, Tužilac za organizovani kriminal i drugi predstavnici javnog tužilaštva Republike Srbije predstavili su kongresmenu Rorbaheru ovlašćenja i nadležnost javnog tužilaštva u borbi protiv korupcije, ističući posebno specijalizaciju u okviru Tužilaštva za organizovani kriminal za krivično gonjenje takozvane „visoke" i „teške" korupcije, kao i specijalizaciju u okviru javnih tužilaštava opšte nadležnosti za borbu protiv ostalih vidova korupcije. Istaknut je takođe značaj rukovodeće uloge javnog tužilaštva u predistražnom postupku i istrazi za uspešno gonjenje krivičnih dela korupcije, kao i značaj učešća javnog tužilaštva u izradi i sprovođenju relevantnih strategija i zakona, poput Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, predloga Strategije istraga finansijskog kriminala i budućih izmena i dopuna Krivičnog zakonika kojim bi se precizirala i unapredila pravna kvalifikacija koruptivnih krivičnih dela. Takođe je izražena zahvalnost za podršku koju administracija SAD, uključujući njene predstavnike pri Ambasadi SAD u Beogradu, pružaju javnom tužilaštvu Republike Srbije u jačanju kapaciteta za sprovođenje zakona, stručnom usavršavanju, specijalizaciji i razmeni iskustava sa kolegama iz SAD i istaknuta potreba nastavka podrške za dalju uspešnu borbu protiv kriminala, a naročito finansijskog kriminala i korupcije, u cilju jačanja ambijenta zdravog privrednog poslovanja i vladavine prava.


Kongresmen Rorbaher izrazio je zadovoljstvo pozitivnim prisupom i posvećenošću državnih organa Republike Srbije u borbi protiv korupcije i istakao punu podršku javnom tužilaštvu da u okviru svojih nadležnosti doprinese daljoj uspešnoj borbi protiv korupcije i privrednog kriminala i time doprinese jačanju vladavine prava u Republici Srbiji.

Datum: 13.05.2015.

Poslednji događaji