Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Ambasadorom Švedske
Pic021019 1

01.10.2019. godine republički javni tužilac Zagorka Dolovac, sa saradnicima, sastala se sa ambasadorom Švedske u Srbiji, Janom Lundinom. 

Ambasador Švedske pohvalio je odličnu saradnju koju Republičko javno tužilaštvo ostvaruje sa Kancelarijom za vezu nordijske policije, pružajući efikasnu i kvalitetnu međunarodnu pravnu pomoć u konkretnim krivičnim predmetima.

Takođe je razgovarano o organizaciji i radu javnog tužilaštva i ponuđeno pružanje podrške tužilaštvu bilo kroz programe razvojne pomoći koje finansira Švedska, bilo kroz razmenu iskustava sa tužilaštvom Švedske.

Republički javni tužilac izrazila je zadovoljstvo zbog odlične saradnje Republičkog javnog tužilaštva sa Kancelarijom za vezu nordijske policije i istakla spremnost da se dalje unapređuje i razvija saradnja sa tužilaštvom Švedske.

Izvor: RJT, Datum: 01.10.2019.

Poslednji događaji