Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Ambasadorom SR Nemačke
IMG 1213

09.02.2016. godine Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, održala je sastanak sa Ambasadorom SR Nemačke NJ.E. Akselom Ditmanom.


Na sastanku je naglašeno da je međunarodna saradnja imperativ krivičnog gonjenja teških krivičnih dela. Ambasada SR Nemačke zadovoljna je dosadašnjom saradnjom sa Republičkim javnim tužilaštvom u oblasti međunarodne pravne pomoći i pružiće podršku razvoju bilateralne saradnje između javnog tužilaštva Republike Srbije i tužilaštava i organa za sprovođenje zakona SR Nemačke.


Republičko javno tužilaštvo izrazilo je zadovoljstvo zbog dosadašnje uspešne saradnje i daljeg razvoja bilateralne saradnje sa SR Nemačkom. Navedena je i spremnost za saradnju u okviru EU IPA projekata koje će sprovoditi kolege iz tužilaštva i savezne policije SR Nemačke, uključujući IPA 2014 projekt: "Međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu: Tužilačka mreža Zapadnog Balkana" i IPA 2013 projekt: "Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima i oružjem i finansijske istrage), koji će pomoći jačanju kapaciteta javnog tužilaštva da efikasno odgovori obavezama iz Akcionog plana za Poglavlje 24 i Akcionog plana za Poglavlje 23, u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Datum: 10.02.2016.

Poslednji događaji