Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Ambasadorom SR Nemačke
16112018 1

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je danas, 16. novembra 2018 godine, u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva, održala sastanak sa novoimenovanim ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, Njegovom Ekselencijom, gospodinom Tomasom Šibom, nakon uspešne višednevne posete Saveznom državnom tužilaštvu Savezne Republike Nemačke i generalnim tužilaštvima Savezne pokrajine Bavarska.

Tokom sastanka Republički javni tužilac je ambasadora upoznala o temama razgovora sa Saveznim državnim tužiocem Nemačke, gospodinom Peterom Frankom, i generalnim javnim tužiocima Savezne pokrajine Bavarska u Minhenu, Nirnbergu i Bambergu, gospodinom Rajnhardom Retlerom, Lotar Šmitom i Tomasom Janovskim, kojima je značajno unapredjena profesionalna saradnju izmedju javnih tužilaštava Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. 

Republički javni tužilac i ambasador Savezne Republike Nemačke su se složili da je ovakva saradnja približila nemačkim kolegama organizaciju i aktivnosti javnih tužilaštava Republike Srbije u najvažnijim oblastima borbe protiv kriminala, kao što su organizovani kriminal, terorizam i  visokotehnološki kriminal, te da su ovi sastanci bitno unapredili medjusobno razumevanje i omogućili aktivniju neposrednu saradnju u obostranom interesu.

Takodje, dodatno je podvučen značaj saradnje izmedju glavnih organa za borbu protiv kriminala naše dve zemlje, javnih tužilaštava i policije, koja je tokom proteklog perioda značajno suštinski i operativno unapredjenja putem rada u konrektnim slučajevima teškog kriminala, čemu je posvedočila i nedavna poseta zahvalnosti našim organima potpredsednika Savezne kriminalističke službe Savezne Republike Nemačke (BKA), gospodina Petera Henclera, kao i rezultati koji su postignuti od strane javnog tužilaštva Srbije u sprovodjenju Akcionih planova za pregovaračka Poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Ambasador Savezne Republike Nemačke, gospodin Tomas Šib, je potvrdio spremnost ambasade i njegove zemlje da podrže napore Republičkog javnog tužilaštva i drugih nadležnih organa Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, borbi protiv svih oblika kriminala, a posebno teških, kao i u oblasti regionalne i medjunarodne krivičnopravne saradnje, posebno u okvirima Evropske Unije kroz nadležna tela kao što je Evroxast, uz potvrdu izuzetno ocenjene medjusobne saradnje u suzbijanju kriminaliteta.

Izvor: RJT, Datum: 16.11.2018.

Poslednji događaji