Sastanak Republičkog javnog tužioca sa direktorom Agencije za borbu protiv korupcije
Z.DolovaciD.Sikimic

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, sastala se sa direktorom Agencije za borbu protiv korupcije, Draganom Sikimićem.


Na sastanku je pohvaljena dosadašna uspešna saradnja između Republičkog javnog tužilaštva i Agencije za borbu protiv korupcije, i istaknuta spremnost za njeno dalje unapređenje, u skladu sa zakonom i Sporazumom o saradnji u borbi protiv korupcije, potpisanim 2016 godine.


Posebno je naglašeno da će Republičko javno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije blisko sarađivati u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koja će početi 1.3.2018.g, i to kako u pogledu zajedničke obuke za Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u javnim tužilaštvima, tako i saradnjom u udarnim grupama koje će se osnovati po ovom zakonu.


Rukovodioci Republičkog javnog tužilaštva i Agencije za borbu protiv korupcije istakli su posvećenost borbi protiv korupcije i jačanju međusobne saradnje u cilju efikasnog krivičnog gonjenja učinilaca koruptivnih krivičnih dela.

Izvor: RJT, Datum: 06.02.2018.

Poslednji događaji