Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Federalnim tužiocem Kraljevine Belgije
IMG 0637

15.06.2016. godine Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, održala je u Beogradu sastanak sa sa Federalnim tužiocem Kraljevine Belgije, Frederikom van Leuvom.

Na sastanku je istaknuto da Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije i Federalno tužilaštvo Kraljevine Belgije ostvaruju odličnu saradnju i da je bliska i direktna saradnja na osnovu Memoranduma o saradnji iz 2010. godine između ovih tužilaštava primer najbolje prakse u regionu i Evropi.

Republički javni tužilac naglasila je da će Republičko javno tužilaštvo nastaviti da bude pouzdan partner Federalnom tužilaštvu Kraljevine Belgije u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, visokotehnološkog kriminala i drugih teških oblika transnacionalnog kriminala.

Posebno je naglašeno da je podrška Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije Republičkom javnom tužilaštvu izuzetno značajna, kako u borbi protiv kriminala, tako u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, s obzirom da teme organizovanog kriminala, terorizma i međunarodne saradnje predstavljaju ključne teme nedavno usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 24, čije otvaranje će biti značajan korak Republike Srbije na putu ka Evropskoj Uniji.

U toku posete Federalnog tužioca i delegacije Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije, održni su i sastanaci sa Ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodinom Nebojšom Stefanovićem, kao i predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, gospodinom Dragomirom Milojevićem, u kojim prilikama je, između ostalog, potvrđena dobra saradnja u procesuiranju krivičnih dela i njihovih izvršilaca, kao i značaj međunarodne saradnje organa otkrivanja, gonjenja i sudova.

Datum: 17.06.2016.

Poslednji događaji