Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Generalnim tužiocem bavarskog tužilaštva u Minhenu
201118 1

Završavajući posetu Saveznom državnom tužilaštvu Nemačke i glavnim tužilaštvima Savezne pokrajine Bavarska, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, je danas, 15. novembra 2018 godine, održala završni sastanak sa Generalnim javnim tužiocem Savezne pokrajine Bavarija u Minhenu, Rajnhardom Retlerom.

Imajući u vidu centralnu nadležnost Generalnog tužilaštva u Minhenu u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i medjunarodne saradnje, Republički javni tužilac Srbije i Generalni tužilac Bavarije su razmotrili trenutno stanje u oblasti pripreme i izvršenja krivičnih dela terorizma, kao i krivičnih predmeta medjunarodne saradnje u kojima aktivno postupaju nadležna tužilaštva u Srbiji i Nemačkoj.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je zaključila da je višednevna poseta Federalnom tužilaštvu Savezne Republike Nemačke i Glavnim tužilaštvima u Minhenu, Nirnbergu i Bambergu značajno unapredila profesionalnu saradnju izmedju javnih tužilaštava naše dve zemlje, te da je približila nemačkim kolegama organizaciju i aktivnosti javnih tužilaštava Republike Srbije u najvažnijim oblastima borbe protiv kriminala, kao što su organizovani kriminal, terorizam i  visokotehnološki kriminal, kao i da su ovi sastanci bitno unapredili medjusobno razumevanje i omogućili aktivniju neposrednu saradnju u obostranom interesu.

Izvor: RJT, Datum: 15.11.2018.