Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Generalnim tužiocem SR Nemačke
15112018 1

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, započela je 12. novembra 2018 godine posetu Saveznom državnom tužilaštvu Savezne Republike Nemačke i pokrajinskim tužilaštvima najvećih nemačkih pokrajina, posetom sedištu Saveznog državnog tužilaštva Nemačke u gradu Karslrueu, zajedno sa delegacijom Republičkog javnog tužilaštva.

Tokom prvog sastanka sa Saveznim državnim tužiocem Nemačke, gospodinom Peterom Frankom, Republički javni tužilac je podvukla značaj saradnje koju su do sada ostvarila vrhovna državna tužilaštva Srbije i Nemačke, kao i bitne rezultate koji su postignuti na osnovu izuzetnog nivoa zajedničkog rada i medjusobnog profesionalnog uvažavanja koje su pokazali tužioci Srbije i Nemačke.

Rezultati ove saradnje su posebno zabeleženi u oblastima borbe protiv bitnih oblika medjunarodnog kriminala kao što je trgovina narkoticima, teškog imovinskog kriminala, pranja novca, terorizma i visokotehnološkog kriminala.

Republički javni tužilac Republike Srbije Zagorka Dolovac i Savezni državni tužilac Savezne Republike Nemačke Peter Franke, su potvrdili spremnost za nastavak i unapredjenje uspešne saradnje podvlačeći značaj zajedničkog tužilačkog rada u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa za krivičnopravnu bezbednost naše dve zemlje.

Izvor: RJT, Datum: 12.11.2018.

Poslednji događaji